Sifonik Çatı Yağmur Drenaj Sistemleri

Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-3Sifonik Yağmur Sistemi

Sifonik sistem temel olarak akışkanın enerji denkliği prensibinden yaralanır. Herhangi bir eğime ihtiyaç duymadan oluktan ya da çatıdan vs. aktarılmasına (Tahliye) edilmesini sağlamaktadır.

Geberit Pluvia Çatı Drenaj Sistemi vakum prensibine göre çalışıyor. Bu sistem Geberit çatı süzgeçleri, Geberit HDPE boru, fittingleri ve raylı askılama sistemi ile teknik hizmet desteğinden oluşuyor. Sifonik etki yatay borularda herhangi bir eğime ihtiyaç duyulmadan çatının komple drenajına imkan sağlıyor.

 

 

 

Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-Sifonik Yağmur Sistemi Temin ve Montaj

Sifonik sistem meteorolojiden alınan en büyük yağış değeri raporları baz alınarak hesap edilir. Sifonik sistemin en önemli başlangıç noktası süzgeçlerden geçmektedir. Sifonik sistem uygulaması  HDPE ( Yüksek yoğunluklu Polietilen ) boru ile yapılır ve boru birleşim noktalarında alın kaynak ve elektro füzyon sistemi uygulanır.

 

 

 

Ürün Avantajları

• Kullanımda ve binalarda yenilikçi bir mimari esneklik sağlıyor.

• Yatay borularda eğime gerek kalmıyor.

Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-1• Yer altı boruları daha az kullanılıyor,

• İşçilik maliyeti düşüyor.

• Daha az boru ve fittings kullanılıyor.

• Boru çapları daha düşük oluyor.

• Daha az yer işgal ediyor.

• Kendini temizleme özelliği bulunuyor.

• Kolay ve hızlı askılama sistemine sahip.

• Daha dar çaplı boru ile çalışıyor; ekonomik çözüm sunuyor.

• Borular ve enstalasyonu daha az yer kaplıyor; estetik çözüm sunuyor.

• Çatı düzlemlerine ve yatay toplama borularına eğim verme zorunluluğu olmadığından, yerleştirme özgürlüğü sağlıyor; rahat kullanım imkanı sunuyor.

• Daha az kanal bağlantısına ve çatı süzgecine ihtiyaç duyuluyor.

• Yüksek akış hızı nedeniyle tıkanmaları tamamen önlüyor.

Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-2Komple bir sistem olan Pluvia’nın yukarıda belirtilen teknolojik üstünlüklerine ek olarak 4 önemli avantajı bulunuyor:
1- Ekonomi: Konvansiyonel sisteme kıyasla boru çaplarından %40-50, iniş borularında tülünde %60 ekonomi sağlıyor.
2- Eğim: Sistem, negatif basınçla (vakum) çalıştığından, çatı düzlemlerine ve yatay toplama borularına eğim vermek zorluluğu bulunmuyor.
3- Akış: Yağmur suyu borularındaki yüksek akış hızı tıkanmaları tamamen önlüyor.
4- Sağlamlık: Pluvia sisteminin özel alaşımlı boruları HDPE olduğundan kimyasal maddelere, ısı değişikliklerine, basınç ve sürtünmeye karşı dayanıklılık gösteriyor.

Modern bir sistemden optimal seviyede yararlanabilmek için dikkatli bir planlama ve hesaplama gerekiyor. Geberit AG firması, tüm çevre ve materyel faktörlerini kapsayan çok gelişmiş bir simülasyon ve hesaplama bilgisayar programı geliştirdi. Bu sayede, çok komplike binalarda dahi, hassas hesaplama ve optimal proje teklifi yapabilme olanağı doğdu.

 

 

 

 

 

Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi negatif basınç (vakum) sistemine dayanmaktadır.
Geberit HDPE’den üretilmiş boru ve ek parçalar, çatı süzgeçleri, mühendislik ürünü askılama sistemi ve profesyonel destek paketinden oluşur. Geberit Pluvia, sifonik çalışma şekli sayesinde boru tesisatında eğime gerek duymadan çatının komple drenajını sağlar. Böylece, büyük çatı alanları tek bir iniş hattıyla boşaltılabilir.

Günümüzün mimarisi için Mimarlar, darsşmanlar ve müteahhitler sağladığı serbestlik ve esneklik sebebiyle en prestijli ve çığır açan bina tasar vrtar«im bazılar vida bu sistemi tercih etmişlerdir. Geberit Pluvia negatif basınç (vakum) sistemine dayalıdır. Konvansiyonel drenaj sistemleriyle karşılaştırıldığdda. Geberit Pluvia günümüz mimarisine uygun çözümler sunar. Yüksek performanslı Geberit Pluvia çatı süzgeçleri, çatınrı hemen ¡¿tında eğimsiz bir toplayıcı boruya bağlıdr. Böytece, büyük çatı alanları tek bir iniş hatlıyla boşaltılabAr.

Bu. planlamayı basitleştirirken montaj süresini azaltır.

Çok yönlü uygulamalar

Geberit Pluvia sifonik çatı drenaj sistemi endüstriyel ve ticari sektörde 1000 nY’den da!;a büyük tüm çatılarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Geberit Pluvia’rwı teknik işleyiş şekli ve drenaj kapasitesi, sistemin çok çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Düz çatılar, eğimli çatılar, kubbe şekilliler ve farklı kavislere ssfıip kemerli çatılar, soğuk ve sıcak çatlar, ters çatılar, yeşillendirilmiş çatı yüzeyleri – yeşillendirme yaygm ya da yoğun şekide olabSr. Geberit Pluvia fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, havaalanları, oteller, spor merkezleri gibi projelerde çatı yapısının efektif kullanımdı sağlar.

Fonksiyon

Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi konvansiyonel çatı drenaj metotlarından farklı olarak sifonik bir sistem kullar». Doğru boru hattı çaplandaılması ve Geberit Pluvia çatı süzgeçleri sayesinde boru hattı sistemi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamamen dolar ve böylelikle boru hatbnda negatif bir basdç oluşturur. Boruda oluşan bu negatif basınç yağmur suyunun sadece akmasını sağlamak yerine yağmur suyunu hızfc bir şekilde emerek çeker ve gelişmiş bir otomatik temizleme işlevi sağlar.

 • Yeni mimari esenlik, bir çok yapısal tasarım seçeneğiSifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-4
 • Çok çeşitli uygulamalar
 • Yerden tasarruf
 • Montaj alanında daha az iş
 • Maliyet tasarrufu saglayan montaj
 • 35 yıldan fazla deneyim
 • Sifonik olarak çalışır
 • Büyük çatı alanları tek bir iniş hattıyla boşaltılabilir.

Geberit Pluvia yapı planlamasını basitleştirirken mevcut alanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. İniş hatlarına olan ihtiyacın azalması yeraltı drenaj bağlantıları ve yüzeydeki hatlar için gereken masraflar ile birlikte bina planlamacısının giderlerini azaltır. Bir Geberit Pluvia montajı konvan-siyonel bir çatı drenaj sistemine göre daha düşük maliyetlidir.

Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-5Geberit Pluvia sifonik çatı drenaj sistemi.

 • Daha az sayıda iniş hattı
 •  Boru tesisatı için eğim gerekmez – daha az alana ihtiyaç duyulur Küçük boru çapı
 • Yüksek akış kapasitesi verimli, kendi kendini temizleme etkisi yaratır Düşük sistem ağırlığı
 • Daha az yer altı borusu, daha az rögar bağlantısı Basit ve hızlı askılama sistemi
 • Boru sistemini zemine önceden yerleştirmek mümkündür (prefabrik)

 

Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-71Sifonik-Cati-Yagmur-Drenaj-Sistemleri-6